Online Umeldung ass zou

Dir kënnt iech nach e Samsden, den 15. Juni am Centre culturel zu Menster vu 15.30 bis 17.45 Auer fir den Haaptlaf (5,5 & 10km) a vu 15.30 bis 16.45 fir d'Kannerleef umellen.

All Informatiounen zum Laf fannt dir hei:

De Programm vun e Samsden:

 

--> Parking + Lageplan <--

Dës News gëtt Iech presentéiert duerch eis Gold-Sponsoren PEBAT & Losch: